ico

Ruf uns an: +371 27050995

ico

Schreib uns: [email protected]

Chat on WhatsApp

Transporta nozares terminoloģija DE

diamond
diamond

Šeit esam apkopojuši transporta nozares terminoloģiju un saīsinājumus, ar kuriem diendienā nākas saskarties, veicot ar kravu pārvadājumiem saistītus darbus. Daļa no šiem terminiem ir attiecināmi uz praktiski visiem kravas transportēšanas veidiem – avio, sauszemes un jūras, tamdēļ īpašu vērību jāpievērš niansēm un izskaidrojumam, lai zinātu, kurā brīdī konkrētais termins ir attiecināms tieši uz Jūsu plānoto kravas pārvadājuma veidu.

All in ”Viss iekļauts” nozīmē, ka transportēšanas frakta cena iekļauj sevī visas papildizmaksas, kas ir saistītas ar kravas pārvadājumu.
ATA  actual time of arrival. Faktiskais pienākšanas laiks
ATD actual time of departure. Faktiskais nosūtīšanas laiks
AWB  – Air Waybill. Avio pavadzīme, gaisa pavadzīme. Tiek izdota pie kravas izdošanas aviolīnijā.
B/L (Bill of Lading) – konosaments jeb pārvadājuma līgums starp pārvadātāju un kravas īpašnieku, kas tiek izmantots jūras kravu pārvadājumos un apstiprina konkrētās kravas pieņemšanas faktu, lai veiktu transportēšanu. Starptautiskajā tirdzniecībā šim dokumenam ir vairāki mērķi un par tā pareizu aizpildīšanu ir atbildīgs kravas nosūtītājs. Šis dokuments ir jānodod kravas saņēmējam ostā. Visbiežāk klienti izvēlas saņemt šī dokumenta oriģinālu vai kopiju kā pierādījumu īpašumtiesībām uz konkrēto kravu.
BAF (Bunker Adjustment Factor) – Mainīgā degvielas piemaksa pie kravas frakta, kas atkarīga no degvielas cenu svārstībām starptautiskajā tirgū.
B/G (Bonded goods) – krava, kas atrodas muitas noliktavā un nav izgājusi muitošanas procesu.
Bonded warehouse – preču noliktava jeb muitas noliktava vai īslaicīgās glabāšanas noliktava, kas atrodas muitas dienesta pārraudzībā un kurā tiek uzglabātas kravas, kuras nav apliktas ar valsts nodokļiem.
Booking note – pārvadājuma rezervācijas iesniegums, kas tiek izmantots, lai veiktu nepieciešamās vietas un taras rezervāciju. Informācija, kas ir norādīta iesniegumā nav uztverama par pamatinformāciju ar ko aizpildīt konosamentu. Rezervācijas pārvadājuma iesniedzējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas pareizību, kravas gatavību un transporta pieejamību nepieciešamās kravas transportēšanai.
Bulk cargo (blk) – beramās kravas
Break bulk – kravas partijas transportēšana, neizmantojot konteineri.
Breakbulk Vessel – beztaras, beramveida kravas kuģis, kas ir speciāli aprīkots ar atbilstošu tehniku, lai patstāvīgi veiktu neiepakotu un beramveida kravu iekraušanu un izkraušanu.
CAF (Currency Adjustment Factor) – Valūtas korekcijas koeficients jeb mainīgā piemaksa pie bāzes transportēšanas frakta, kas ir tieši atkarīga no starptautiskajām valūtas svārstībām un maiņas kursa. Šis koeficients aprēķinās procentuāli proporcionāli kravai. Ir situācijas, kad var sastapties ar ārkārtas valūtas korekcijas koeficientu (ECAF) – šis koeficients tiek piemērots tādos gadījumos, kad sākotnējā apstiprinātā frakta valūta ekonomiskās vai kādas citas situācijas ietekmē piedzīvo ilgstošu vai strauju vērtības samazināšanos.
CBM – kubikmetrs.
CMR – Starptautisks kravas pavaddokuments sauszemes pārvadājumiem. CMR pavadzīme ir pārvadājuma līgums un preču pārvadājuma dokuments. Atbilstoši Civillikuma 2330.pantam ar pārvadājuma līgumu pārvadātājs uzņemas nosūtītāja nodotās lietas pārvest par atrunāto maksu no vienas vietas uz norādīto piegādes vietu, nododot tās adresātam. CMR konvencijas 5.pants nosaka, ka CMR pavadzīmi paraksta nosūtītājs un pārvadātajs.
CIF (Cost, insurance and freight) – termins ir attiecināms uz jūras un iekšzemes ūdeņu pārvadājumiem. Pārdevējs/nosūtītājs sedz kravas apdrošināšanas un transportēšanas izmaksas līdz noteiktajai ostai, savukārt nodokļi netiek segti no pārdevēja puses, bet gan no pircēja puses. Pārdevējs/nosūtītājs neatbild par papildus izdevumiem, kas var rasties preces iekraušanas un nosūtīšanas brīdī. Līdzko krava ir pilnībā iekrauta kuģa iekšienē, risks no pārdevēja pāriet uz pircēju.
Ja kravai ir nepieciešams veikt muitas formalitātes, tad par eksporta muitas formalitātēm atbild pārdevējs, savukārt par importa muitas formalitātēm ir atbildīgs pats pircējs.
CFR (Cost and Freight) – termins ir attiecināms uz jūras un iekšzemes ūdeņu pārvadājumiem. Pārdevējs/nosūtītājs sedz transportēšanas izmaksas līdz kravas nogādei uz noteikto ostu, pirms nodokļu nomaksas. Pārdevējs/nosūtītājs neatbild par papildus izdevumiem, kas var rasties preces iekraušanas un nosūtīšanas brīdī. Līdzko krava ir pilnībā iekrauta uz kuģa, risks no pārdevēja pāriet uz pircēju. Ja kravai ir nepieciešams veikts muitas formalitātes, tad par eksporta muitas formalitātēm atbild pārdevējs, savukārt par importa muitas formalitātēm ir atbildīgs pats pircējs.
CFS (Container freight station) – noliktava, kurā notiek tiek organizēta kravu konsolidācija un kravu iekraušana/izkraušana konteineros.
COC (container of carrier) – pārvadātāja konteineris, konteinera izmantošanas izmaksas tiek iekļautas transportēšanas fraktā.
CNEE– (Consignee) – saņēmējs jeb persona, kurai tiek nodota krava noteiktajā vietā.
CU. FT. – cubic foot (feet) – kubikpēdas
CUT OF TIME – kravas ievešanas kontrollaiks terminālī un nepieciešamās dokumentācijas noformēšana uz noteikto reisu.
CY (Container yard) – Konteineru terminālis jeb vieta, kur uzglabājas konteineri pirms un pēc tālākās nosūtītšanas. Transportēšanas nosacījumi pie nosūtīšanas/atvešanas nozīmē to, ka ekpeditors uzņemas atbildību par konteinera pārvadāšanu no/uz CY. Transportēšanas izmaksas iekļauj visus pakalpojumus, kas veidojas posmā no/uz CY (transportēšanas frakts, iekraušana/izkraušana, uzglabāšana CY).
Combi Aircraft – gaisa kuģis, kurš var pārvadāt uz galvenā klāja vienlaicīgi gan pasažierus, gan kravas.
Consolidation – konsolidācija. Lai apstrādātu efektīvi lielu apjomu nelielu sūtījumu un šis process būtu izmaksu ziņā konkurētspējīgs, transporta uzņēmums veic sekojošu procesu – mazās kravas tiek paņemtas no nosūtītājiem, nogādātas noteiktā vietā un jau no attiecīgās noliktavas tiek visas kravas vienlaicīgi izsūtītas tālāk attiecīgajam kurjeram vai pārvadātājam, tādējādi, izvairoties no katra mazā sūtījuma atsevišķas sūtīšanas. Visi daudzie sūtījumi gala rezultātā tiek vesti vienā piegājienā ar vienu dokumentu (HAWB), tādējādi nodrošinot vieglāku kravu izsekojamību.
Customs – muita. Valsts iestāde, kuras pārraudzībā ir nodokļu iekasēšana, veicot importa un eksporta kravu pārvadājumus.
Customs Clearance – atmuitošanas process. Atmuitošana ietver sevī visus nepieciešamos procesus, lai krava tiktu atmuitota, kā piemēram – importa licences vai atļaujas klātbūtnes pārbaudīšana, nodokļu nomaksa, atbilstības sertifikātu uzrādīšana, izcelsmes, kvalitātes sertifikātu un citu dokumentu atbilstības pārbaudīšana, kā arī atmuitošanas process var ietvert vēl daudzas citas darbības, ko attiecīgi nosaka attiecīgā iestāde.
Customs Broker – muitas brokeris. Valsts iestādes licencēta privātpersona vai uzņēmums, kas ir tiesīgs nodarboties ar atmuitošanas procesu un veikt importa/eksporta kravu muitošanu.
DAP (Delivered at Place) – Krava tiek piegādāta atbilstoši noteiktajai vietai. Šis transportēšanas nosacījums tiek izmantots neatkarīgi no transportēšanas veida un transporta līdzekļa. DAP ir viens no inkotermiem, kas uz doto brīdī tiek izmantots tādu agrāko incotermu vietā kā DAF, DES un DDU. Šis inkoterms nosaka sekojošo – pārdevējs piegādā kravu noteiktajā vietā un sedz izmaksas par šo pārvadājumu, izņemot izmaksas, kas saistītas ar importa deklarācijas noformēšanu. Pārdevējs uzņemas visus riskus līdz kravas izkraušanas brīdim. Kravas izkraušanu organizē un veic pircējs. Ja kravai ir nepieciešams veikt muitas formalitātes, tad par eksporta un importa muitas formalitātēm atbild pārdevējs.
DAT (Delivered at Terminal) – Krava tiek piegādāta līdz terminālim. DAT ir viens no inkotermiem un tiek izmantots kādreizējā incoterma DEQ vietā. Šis transportēšanas nosacījums tiek izmantots neatkarīgi no transportēšanas veida un transporta līdzekļa. Konkrētais inkoterms nosaka sekojošo – pārdevējs/nosūtītājs piegādā kravu noteiktajā terminālī un risks pāriet uz pircēju līdz ar kravas nogādi noteiktajā terminālī un kravas izkraušanas brīdī. Ja kravai ir nepieciešams veikt muitas formalitātes, tad par eksporta muitas formalitātēm atbild pārdevējs, savukārt par importa muitas formalitātēm atbildīgs ir pats pircējs.
DC (Dry Container) – sauss konteineris, kas ir atbilstošs un piemērots ģenerālo kravu transportēšanai.
DDP (Delivery Duty Paid) – kravas piegāde ar nodokļu nomaksu. Šis arī ir viens no inkotermiem, kas tiek piemērots visu veidu transportam un nosaka, ka pārdevējs ir atbildīgs par kravas piegādi līdz noteiktajai vietai, veicot nepieciešamo nodokļu apmaksu. Risks pāriet uz pircēju ar to brīdi, kad pircējam krava ir pieejama noteiktajā izkraušanās vietā un klients saņem preci savā rīcībā. Par eksporta un importa muitas formalitātem šajā konkrētajā gadījumā ir atbildīgs pārdevējs.
DDU (Delivery Duty Unpaid) – kravas piegāde bez nodokļu nomaksas. Šajā gadījumā visus riskus uzņemās pārdevējs. DDU incoterms ir izslēgts no saraksta un uz doto brīdi netiek izmantots starptautiskajā piegāžu shēmā.
Demurrage – dīkstāve. Laiks ostā, kas veidojas kuģim stāvot dīkstāvē dēļ kraušanās darbu aizkavēšanās. Parasti kuģa kraušanai tiek atvēlēts noteikts stundu skaits, par kurām nav jāveic apmaksa, savukārt brīdī, kad konteineru kraušanas laiks pārsniedz noteikto bezmaksas stundu limitu, par katru pārsniegto stundu tiek aprēķināta soda nauda. Soda naudu par radušos dīkstāvi maksā ostas īpašnieks.
DES (Delivered ex ship) – netiek izmantots
DEQ (Delivered ex Quay – duty paid) – netiek izmantots
DOOR to Door – Piegāde no durvīm līdz durvīm. Transportēšanas nosacījumi, kas ir attiecināmi uz kravas nosūtīšanu/piegādi un nosaka to, ka ekspeditors uzņemas par pienākumu organizēt transportēšanu no/līdz nosūtītāja/saņēmēja durvīm/noliktavai. Dotajās transportēšanas izmaksās jau ir iekļautas pilnās servisa izmaksas. Klientam vai nosūtītājam šajā gadījumā nav atsevišķi jāpiesaka vai jāorganizē kravas paņemšana/piegāde no/līdz durvīm.
Drop-off Charge – Noteiktajam pārvedumam paredzēto konteineru savākšana to atgriešanai, ja pārvadājuma konosamentā ir norādīta cita adrese nekā esošā.
Drawback – Ievedmuitas atmaksa jeb maksājamais nodoklis. Muitas nodokļu atmaksāšana tiek izmantota situācijā, kad preces un materiāli par kuriem ir samaksāta ievedmuita, vēlāk tiek eksportēti. Šādu maksājumu pilnvarojošu dokumentu dažkārt sauc arī par muitas parādzīmi.
Dangerous Goods – preces, kas ir klasificētas kā bīstamas, balstoties uz to īpašībām un pazīmēm, un kuras var darīt apdraudējumu apkārtējai videi. Apvienoto Nāciju Organizācija ir izstrādājusi bīstamības kritērijus pēc kuriem tiek atbilstoši klasificētas bīstamās kravas. Veicot šādu kravu transportēšanu ir jāievēro bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumi, jo tos neievērojot var tikt radīts kaitējums cilvēka dzīvībai un veselībai, kā arī var tikt radīti postījumi apkārtējai videi.
Duty – Nodoklis. Nodoklis tiek piemērots importa sūtījumiem atbilstošās valsts muitas iestādē. Nodokļa apmērs ir atkarīgs no preču vērtības, kā arī no daudziem citiem faktoriem, kā piemēram, svars vai daudzums (uz šiem faktoriem var tikt attiecināts speciāls nodoklis).
Delivery Instructions – Piegādes instrukcijas. Instrukcijas sniedz konkrētu informāciju iekšzemes pārvadātājam, lai veiktu kravas piegādi uz ostu vai tvaikoņu līniju. Delivery Instructions nejaukt ar Delivery Order, kas tiek izmantots importa kravu pārvadājumos.
EDI (Electronic data interchange) – Elektroniskā informācijas apmaiņa. Elektroniskā datu apmaiņa nodrošina standarta biznesa dokumentu apmaiņu elektroniskā formātā starp biznesa partneriem. EDI aizstāj pastu, faksu un e-pastu.
ETA (Estimated date of arrival) – plānotais kuģa iepeldēšanas laiks ostā.
ETD (Estimated date of departure) – plānotais kuģa izpeldēšanas laiks no ostas.
EXW (Ex works) – Transportēšanas incoterms. Šis tirdzniecības termins uzliek visliekāko atbildību uz preces pircēju, savukārt kravas pārdevējam ir minimālas saistības. EXW bieži tiek lietots pie sākotnējā piedāvājuma izstrādes, neietverot papildus izmaksas, kas saistītas ar kravas transportēšanu un nogādi pie klienta.
FCL (full container load) – pilna konteinera iekraušana no viena nosūtītāja puses, kā arī kravas pilnā konteinera saņēmējs ir viens adresāts. Konteinera iekraušanas un izkraušanas riski ir attiecināmi uz vienu nosūtītāju un vienu saņēmēju.
Feeder – kuģis/līnija jeb servisa sniedzējs/nodrošinātājs. Šajā gadījumā tiek nodrošināta to ostu apkalpošana, kas atrodas attālus no galvenajiem transporta mezgliem.
FEU – ekvivalents 40 pēdu konteinera apjomam.
Freight collect – transportēšanas frahts tiek apmaksāts no saņēmēja puses.
Freight prepaid – transportēšanas frahts tiek apmaksāts no nosūtītāja puses.
FR (flat rack) – konteineris-platforma, kura ir aprīkota ar gala sienām (priekšējā un aizmugurējā). Konteinerim-platformam nav sānu malas un augšējais jumts. Šis konteineris ir piemērots smagu un garu objektu transportēšanai, kā piemēram, iekārtas, autobusi, avio motori, fūres un citas kravas.
FSC (fuel surcharge) – degvielas piemaksas koeficients, kas tiek lietots pamatā avio kravu pārvadājumu segmentā.
FTL (full truck/trailer load) – pilnas mašīnas/piekabes transportēšanas organizēšana. Veicot transporta pasūtījumu, klients norāda, ka viņam ir vajadzīga visa mašīna, kurā tiks iekrauta krava, kas aizņem visu mašīnu.
FCA ir attiecināms uz visu veidu transportu un pārdevējs piegādā preci pie pircēja izvēlētā piegādātāja. Izvēloties šo transportēšanas noteikumu, pircējs noslēdzot pārvadājuma līgumu, norāda pārdevējam/nosūtītājam pārvadātāju, piegādes laiku un vietu. FCA gadījumā pircējs uzņemas risku par preci tajā brīdī, kad pārdevējs/nosūtītājs to ir nodevis attiecīgajam pārvadātājam. Ja kravai ir nepieciešams veikt muitas formalitātes, tad par eksporta muitas formalitātēm ir atbildīgs pārdevējs, savukārt par importa muitas formalitātēm atbild pats pircējs.
FAS (Free Alongside Ship) termins ir attiecināms uz jūras un iekšzemes ūdeņu pārvadājumiem un nosaka, ka pārdevējs/nosūtītājs ir atbildīgs par kravas piegādi uz kuģa klāja. Savukārt par izvēlēto pārvadātāju, piegādes vietu un laiku ir atbildīgs pats pircējs. Līdzko krava ir nogādāta uz kuģa klāja, risks pāriet no pārdevēja uz pircēju. Ja kravai ir nepieciešams veikts muitas formalitātes, tad par eksporta muitas formalitātēm atbild pārdevējs, savukārt par importa muitas formalitātēm ir atbildīgs pats pircējs.
FOB (Free on Board) termins ir attiecināms uz jūras un iekšzemes ūdeņu pārvadājumiem un nosaka, ka pārdevējs/nosūtītājs ir atbildīgs par kravas piegādi uz kuģa. Savukārt par izvēlēto pārvadātaju, vietu, ostu un laiku ir atbildīgs pats pircējs. Līdzko krava ir nogādāta uz kuģs, risks uzreiz pāriet no pārdevēja uz pircēju. Ja kravai ir nepieciešams veikts muitas formalitātes, tad par eksporta muitas formalitātēm atbild pārdevējs, savukārt par importa muitas formalitātēm ir atbildīgs pats pircējs.
FI (free in) – brīvs no iekraušanas (jūras termins). Transportēšanas nosacījums pie nosūtīšanas nozīmē to, ka frahtā netiek iekļautas izmaksas, kas saistītas ar kravas iekraušanu uz kuģa.
FIO (free in and out) – jūras termins. Izmaksas, kas veidojas kravas iekraušanas/izkraušanas brīdī uz/no kuģa nav iekļautas frahta vērtībā.
FO – free out – brīvs no iekraušanas (jūras termins). Transportēšanas noteikumi paredzētajā vietā nozīmē to, ka frahts neiekļauj kravas izkraušanas izmaksas no kuģa.
FOR (free on rail) – Brīvs vagonā/uz platformas. Nozīmē to, ka iepriekš atrunātā transportēšanas summa neietver to darbu izmaksas, kas veidojas kravas iekraušanas/izkraušanas brīdī no platformas/vagona, vagonu tīrīšanas, uzkopšanas darbi u.c.
FOT – free on track. Kravas pirkšanas vērtībā ir iekļautas kravas iekraušanas izmaksas transporta līdzeklī. Transporta un citas izmaksas sedz kravas pircējs.
Freight Collect – Frahta izmaksas sedz kravas saņēmējs.
Freight Prepaid – Frahta izmaksas sedz kravas nosūtītājs.
GP – General Purpose. Standarta konteineris, kas piemērots parastajām kravām.
General Cargo – ģenerālā krava, kuru ir iespējams saskaitīt, t.i. – krava, kas ir iepakota tarā vai gabalkrava, tai skaitā kastes, maisi, mucas, ķīpa, konteineri u.c.
GRI (General Rate Increases) – Papildus piemaksa pie bāzes frahta, kas tiek piemērota atbilstoši jūras līniju politikai un ir vienreizējs pasākums noteiktā periodā, kā arī šo terminu raksturo sezonāls raksturs.
GST (Goods and Service Tax) – Preču un pakalpojuma pārdošanas nodoklis (PVN), kas tiek piemērots importa kravām, vairāk pazīstams kā CIF vērtība. GST tiek aprēķināts sekojoši: (Preces iepirkuma cena + nodokļi + apdrošināšana + transporta izmaksas) x GST
HC (High Cube) – Konteineris, kam ir palielināts augstums (augstums ir palielināts par vienu pēdu salīdzinot ar standarta konteineri).
Harmonised System (HS) – Preču aprakstīšanas un kodēšanas sistēma ir piemērota, lai klasificētu preces starptautiskajā tirdzniecībā. Šī sistēma ir izstrādāta atbilstoši Muitas Sadarbības Padomes noteikumiem. 1989.g. 1. janvārī jaunie HS numuri aizstāja iepriekš esošo klasifikāciju vairāk nekā 50 valstīs, tajā skaitā arī ASV.
In-Bond – krava, kas nav izgājusi muitošanas procesu.
Intermodal – kravas transportēšana ar vairāk nekā vienu transporta veidu (lidmašīna, mašīna, dzelzceļš, kuģis). Piemēram, vedot kravu no Vācijas tā līdz Lietuvai var tikt vesta, izmantojot avio līniju, savukārt no Lietuvas līdz Latvijai – auto.
Incoterms – Incotermi tiek izmantoti starptautiskajā tirdzniecībā un ir vērsti uz pārdevēja saistībām attiecībā uz piegādi, tādējādi nosakot precīzi pircēja un pārdevēja pienākumu sadalījumu attiecībā uz preču piegādi, lai preces piegādes procesā nerastos sarežģījumi.
Import Certificate – Importa sertifikāts ir līdzeklis, ar kura palīdzību galamērķa valsts veic juridisko kontroli par kravām un to izcelsmi, uz kurām ir attiecināma importa procedūra.
LCL (less than container load) – Krava, apjoms un svars, kas ir mazāks par konteinera apjomu. Vienā konteinerī attiecīgi tiek iekrautas vairāku nosūtītāju kravas, lai konteineris tiktu aizpildīts atbilstoši tā paredzētajam apjomam/svaram.
LTL (less than truck load) – krava, kuras apjoms ir mazāks par kravas piekabes kopējo apjomu.
LI (line in) – līnijas nosacījumi kravas nosūtīšanai. Noteikumi nosaka, ka ekspeditors piedāvā sekojošus pakalpojumus, kuru vērtība ir iekļauta noteiktajā frahta cenā: konteinera noņemšana no transporta līdzekļa (auto, dzelzceļš), novietošana terminālī, iekraušana uz kuģa.
LO (line out) – līnijas nosacījumi kravas saņemšanai. Noteikumi nosaka, ka ekspeditors piedāvā sekojošus pakalpojumus, kuru vērtība ir iekļauta noteiktajā frahta cenā: kravas izkraušana no kuģa, novietošana terminālī, iekraušana transporta līdzeklī (auto, dzelzceļš).
Mother Vessel – jūras līnijas kuģis, kas apkalpo tikai lielākās ostas ar lielu kravu apjomu.
MT (metric ton) – metriskā tonna = 1000 kg.
Marine Cargo Insurance – Jūras kravu apdrošināšana. Apdrošināšana ietver kravas nozaudēšanas vai bojājuma risku. Apdrošināšana sedz zaudējumus, kas rodas ugunsgrēka, pirātisma un citu apdraudējumu gadījumā. Visbiežāk izmantotie ir šie trīs veidu apdrošināšanas veidi: FPA (free of particular average), W.A. (with average) un ”All Risks Coverage”.
NVD (No Value Declared) – Nav deklarēta sūtījuma vērtība.
NVOCC (Non Vessel Operating Common Carrier) – pārvadātājs, kuram ir līgums ar kuģu īpašnieku un līniju par noteiktas vietas izmantošanu savām kravām. Šī vieta ir garantēta uz kuģa katrā reisā un pārvadātājs var ar to rēķināties. Atbilstoši līguma nosacījumiem, kravas konosamentus var izsniegt arī pats pārvadātājs, kas citos gadījumos nav iespējams.
OGC – negabarīta krava.
OT (Open top) – konteineris ar atvērtu augšu.
POD – ar šādu saīsinājumu varam saskarties divos gadījumos: Port of Destination (izkraušanas osta) un Proof of Delivery (kravas piegādes apstiprinājuma dokuments uz kura atrodas saņēmēja paraksts, kas apliecina kravas piegādi adresātam). Proof of Delivery tiek izmantots kurjeru servisā, kā arī aizvien vairāk arī avio līniju piegādes servisa procesā.
Packing List – Kravas izsūtīšanas dokuments, ko sagatavo preces nosūtītājs un nodod kopā ar kravu pārvadātājam. Šis dokuments satur tādu informāciju kā iepakojuma daudzums, informācija par produktu, artikuliem, vienībām, skaitu un katras vienības svaru u.c. informāciju, kas tiek iekļauta atbilstoši nosūtītāja noteikumiem.
Pro Forma Invoice – Rēķins ko sniedz kravas nosūtītājs/piegādātājs pirms kravas nosūtīšanas ar mērķi informēt pircēju par kravas veidu un preču daudzumu, kas tiek plānota izsūtīšanai. Šajā dokumentā ir iekļauta informācija par kravas vērtību, svarīgu specifikāciju (svars, izmēri, īpašības, ADR klase, UN numurs utml.). Gadījumos, kad preču importētājs piesaka kā maksāšanas līdzekli kredītvēstuli, Pro Forma Invoice ir nepieciešams iesniegšanai bankā.
POL (Port of Loading) – iekraušanas osta
PSI (Port Security Charge – Import) – importa kravu drošības izmaksas ostā.
PSS (Peak Season Surcharge) – Piemaksa pie frahta, visbiežāk tiek piemērota vasaras-rudens perioda sezonā, saistībā ar strauji pieaugošo kravu apjomu.
RAMP (Rampa) – Speciāla ierīce, kas piemērota kravu pārkraušanai no viena veida transporta citā. Kravas pārvadājuma nosacījumi pie iekraušanas/izkraušanas nosaka to, ka ekspeditors pats ir atbildīgs par pārvadājuma organizēšanu no/līdz tuvākajai nosūtītāja/saņēmēja rampai. Pārvadājuma izmaksas iekļauj izmaksas, kas veidojas pārvedot kravu no/līdz rampai (frahts, iekraušana/izkraušana no/uz kuģa, termināla izmaksas, iekraušana transporta līdzeklī, piegāde līdz/no tuvākajai saņēmēja/nosūtītāja rampai).
REPO – Tukšā konteinera atgriešana tuvākajā pārvadātāja noliktavā pēc tā izkraušanas.
RF (Refrigerated Container) – refrižeratoru konteineris.
RO/RO (roll-on/roll-off) – Ro-Ro tipa kuģis ar horizontālo iekraušanas/izkraušanas sistēmu.
SER Carrier Security Charge – kravas drošības izmaksas pārvadājuma laikā.
Shipper (nosūtītājs) – fiziska vai juridiska persona, kas faktiski vai pastarpināti nodod kravu sūtīšanai, kā arī nosūtītājs ir tā persona, kas izsniedz kravas pārvadājuma instrukcijas un informē, ja ir nepieciešams kāds papildus serviss vai īpaši nosacījumi kravas transportēšanai.
Shipping Request – kravas nosūtīšanas instrukcijas, kas ir pamats konosamenta aizpildīšanai.
SOC (Container of Shipper) – Konteineris, kas ir nosūtītāja/klienta īpašums.
Stuffing – konteinera iekraušana.
Shipping Mark – burti, cipari vai citi simboli, kas atrodas uz kravas iepakojuma, konkrētās kravas identificēšanai.
Shipping Weight (Sūtījuma svars) – rādītājs, kas sniedz informāciju par kravas bruto svaru, ieskaitot mitruma saturu, iepakojumu, kastes un konteinerus.
TEU – ekvivalents 20 pēdu konteinerim.
THC (Terminal Handling Charges) – Termināla kravas apstrādes pakalpojumi. Jebkuri termināla pakalpojumi kravas apstrādei: iekraušana/izkraušana no kuģa, kravas pārvietošana, izsniegšana utt.
Transhipment – kuģu līnijas maiņa tranzīta ostā piegādei no/uz ostu pa tiešo neapkalpojamajām līnijām.
UN Code – četrciparu skaitlis, kas tiek izmantots vielas vai vielu grupas klasifikācijai atbilstoši bīstamo kravu noteikumiem. UN numurs identificē bīstamās vielas un izstrādājumus (kā piemēram, eksplozīvus, viegli uzliesmojošus šķidrumus, toksiskas vielas u.c.). Dažām no bīstamajām vielām ir savs UN numurs, piemēram, akrilamīds (UN2074), savukārt citas grupas ar līdzīgiem produktiem saņem vienoto UN numuru, piemēram, viegli uzliesmojoši šķidrumi, ja netiek klasificēti savādāk, saņem numuru UN1993. Un numuru amplitūda ir no UN0001 līdz UN3518 un šī klasifikācija ir apstiprināta Apvienoto Nāciju Komitejā, bīstamo kravu transportēšanas ekspertu sastāvā.
UN numuri netiek piemēroti parastajām kravām, kas nav bīstamas cilvēkiem un apkārtējai videi.
Way Bill – pavadzīme. Kravas transportēšanas līgums, tāpat kā konosaments, kas apstiprina kravas pieņemšanas faktu, lai veiktu kravas transportēšanu pa jūras ceļiem. Šis dokuments obligāti ir nododams saņēmējam norādītajā ostā. Par dokumenta pareizu aizpildīšanu ir atbildīgs kravas nosūtītājs. Šī pavadzīme pavada kravu ceļā. Atšķirībā no konosamenta, pavadzīme ir tikai kravas pavaddokuments un tā nedod juridiskas tiesības veikt pirkšanas/pārdošanas procesu ar kravu, kas ir pieļaujams oriģinālā konosamenta gadījumā.
WM – pamats frahta uzkrāšanai: svars vai apjoms. Tiek piemērots atkarībā no tā, kāds rādītājs (svars vai apjoms) ir lielākais.
WNS (Winter Surcharge) – piemaksa pie frahta ziemas perioda laikā no 1.decembra līdz 31.martam, sakarā ar aizsalstošajiem ūdeņiem ostās, lai nodrošinātu nepārtrauktu kuģu kustību ostās ziemas perioda laikā.
FIOS (Free in/out) – iekraušanas un izkraušanas izmaksas sedz kravas nosūtītājs.
FILO (Free in/Liner out) – iekraušanas izmaksas sedz kravas nosūtītājs, izkraušanas izmaksas sedz līnija.
LIFO (Liner in/Free out) – iekraušanas izmaksas sedz līnija, izkraušanas izmaksas sedz nosūtītājs.
LI-Door (Liner in/Door) – izmaksas, kas attiecināmas uz kravas iekraušanu ostā sedz līnija, krava tiek piegādāta līdz saņēmēja durvīm.
LILO (Liner in/out) – iekraušanas un izkraušanas izmaksas sedz līnija, ir attiecināmi pilnie līnijas nosacījumi.
BFR – jūras frahts
C.O.C. (Carrier’s Owned Container) – konteiners ir pārvadātāja īpašums.
CUC (Chassis Using Charge) – maksa par šasijas izmantošanu.
DOCS (Documentation) – maksa par dokumentu noformēšanu.
FCL (Full Container Load) – pilns konteineris.
FICY (Free in/Container Yard) – bez iekraušanas ostā/līdz konteineru terminālim.
ETD (Estimated Time of Departure) – plānotais kuģa izpeldēšanas laiks.
ETA (Estimated Time of Arrival) – plānotais kuģa iepeldēšanas laiks.
ISPS – piemaksa par kravas drošību ostā.
LCL (Less Container Loading) – salikto kravu konteineris.
POL (Port of Loading) – iekraušanas osta.
POD (Port of Delivery) – saņemšanas osta.
SEA (seafreight), O/F (oceanfreight) – jūras frahts.
S.O.C (Shipper’s Owned Container) – konteiners ir klienta īpašums.
S.T.C. (Said to Contain) – norāda, ko satur krava.
THC (Terminal Handling Charges) – pārkraušana ostā.
Wharfage – ostu nodevas.