ico

Call us: +371 27050995

ico

Write to us: [email protected]

Chat on WhatsApp

Kravas marķējums ENG

diamond
diamond
 • bilde

  Plīstošs!

  Ieraugot šo marķējumu uz iepakojuma, ir nolasāma sekojoša informācija:

  Sūtījuma saturs ir plīstošs, tāpēc kravu nedrīkst likt virsū kādai citai kravai, ja rodas risks apgāzties vai citādi transportēšanas un uzglabāšanas laikā bojāt iepakojuma saturu. Tā jānovieto vertikāli, atbilstoši bultu virzienam.

  Šāda veida krava ir jānovieto stabili mašīnā, uz tās nedrīkst likt citas kravas un tās tuvumā nedrīkst atrasties kravas, kas kādu iemeslu dēļ var radīt apdraudējumu konkrētajai kravai.

  Noteikti jāpievērš uzmanība pašas preces iepakošanai – katrai vienībai ir jāatrodas savā papildus iepakojumā, starp brīvajām vietām un iepakojuma malām jāatrodas amortizējošajiem materiāliem (burbuļplēve, gaisa spilveni, putuplasts, fiksējošās putas u.c.), kas pasargā no papildus berzes un trieciena katru vienību, kā rezultātā bojājuma risks tiek maksimāli minimizēts.

 • bilde

  Novietot augšup, bultu virzienā!

  Šis attēls signalizē to, ka iepakojums ir jānovieto atbilstoši bultu virzienam – uz augšu. Nekādā gadījumā nedrīkst likt otrādāk, jo tas apdraud preces drošību transportēšanas un uzglabāšanas laikā.

  Kā arī jāvērš uzmanība uz to, ka šādu kravu nedrīkst mētāt, likt sāņus, gāzt otrādāk un, iekraujot mašīnā, šī krava ir jānovieto stabili un nepieciešamības gadījumā papildus jānostiprina, lai transportēšanas laikā krava nemainītu savu atrašanās vietu.

  Šajā iepakojumā precei jābūt iepakotai stabili un atbilstošā iepakojumā. Ja starp preces vienībām ir brīva vieta, tā jāaizpilda noteikti ar kādu materiālu, lai preces vienības nekustētos iepakojuma iekšpusē un nerastos papildus bojājuma risks.

  Pirms kravas uzkraušanas, pārliecinieties vai esiet uzlīmējuši šādu uzlīmi uz iepakojuma, ja Jūsu kravai transportēšanas un uzglabāšanas laikā ir jāatrodas vienā noteiktā stāvoklī.

 • bilde

  Uzmanīgi, nemest! Handle with care!

  Šis marķējums norāda, ka pret šādu kravu tās transportēšanas laikā ir jāizturas ar īpašu uzmanību.

  Šo kravu ir jāpārvieto uzmanīgi, pret to jāizturas saudzīgi un ļoti rūpīgi, to nedrīkst mest, kraut nestabilā vietā, tāpat tai nedrīkst likt virsū neatbilstošu kravu, kas var radīt bojājuma riskus un arī blakusesošajām kravām ir jābūt tādām, kas nerada konkrētajai kravai apdraudējumu.

  Ieraugot uz iepakojuma šādu simbolu, tiek ņemts vērā, ka transportēšanas un uzglabāšanas laikā pret šo kravu ir jāizturas ar vislielāko uzmanību un rūpēm!

 • bilde

  Kraušana ir ierobežota!

  Šāda veida marķējums un norāde uz kravas sniedz mums sekojošu informāciju:

  · norāda maksimāli pieļaujamo svaru, ko var likt virsū uz šīs kravas;

  · ja kravas svars ir viegls, to nekādā gadījumā nedrīkst novietot zem citām smagākām kravām;

  · vieglu kravu var likt virsū citām kravām, uz kurām ir atļauts novietot citas kravas;

  · šādas kravas nedrīkst izvietot apakšējā kravu stāvā.

 • bilde

  Iespiest šeit!

  Šis kravas marķējums vēsta par to, ka kraušanas laikā krava var tikt paņemta tikai turot vai spiežot uz noteiktajiem punktiem.

 • bilde

  Neiespiest!

  Šis attēls brīdina par to, ka transportējot un uzglabājot šo kravu, ir ļoti uzmanīgi jāveic tās iekraušanas/izkraušanas darbi un jāizvairās no situācijām, kad krava var tikt iespiesta vai radīts bojājums no apkārtesošās kravas.

  Tāpēc, uzmanīgi tiek izvērtēta novietošanas zona, lai kravu, neiespiestu to starp citām kravām.

 • bilde

  Kraut virsū aizliegts!

  Šis simbols norāda uz to, ka kravu kategoriski aizliegts kraut vienu uz otras. Kastes, paletes un cita veida iepakojums jāizvieto pa mašīnas vai noliktavas grīdu tā, lai virsū netiktu novietots cits iepakojums.

  Ļoti bieži ir tā, ka pēc ārējā izskata kravas iepakojumi izskatās droši un tos saliek vienu uz otra virsū, taču iepakojuma iekšienē atrodas prece, uz kuru nedrīkst transportēšanas laikā tikt radīts smaguma spiediens.

  Ja vēlamies, lai mūsu krava tiktu transportēta atbilstoši mūsu prasībām, neliekot iepakojumus vienu uz otra virsū, nosūtītājam ir jāparūpējas par atbilstošu marķējumu un uz visiem kravas iepakojumiem jāuzlīmē atbilstoša uzlīme, ko variet apskatīt klāt pievienotajā attēlā.

 • bilde

  Neizmantot pacēlāju.

  Marķējums signalizē, ka kravu nedrīkst celt ar pacēlāju vai citu iekraušanas/izkraušanas tehniku tieši no tās puses, kur atrodas uz iepakojuma minētais simbols. Ja norādītais simbols uz iepakojuma sāna neatrodas, tad no tās malas attiecīgi kravu var pacelt izmantojot pacēlāju.

 • bilde

  Ierobežojums kraušanā kravas kārtām.

  Šis simbols uz iepakojuma norāda ierobežojumu kravas kārtām. Tiek norādīts maksimālais vienāda izmēra iepakojumu skaits, kurus var likt vienu uz otra virsū transportēšanas un uzglabāšanas laikā.